Jura | Okolice Częstochowy

Jura Krakowsko-Częstochowska to obszar pomiędzy Częstochową i Krakowem, który najlepiej zwiedzić, śledząc Szlak Orlich Gniazd. 

Szlak Orlich Gniazd

W 1948 roku prof. Kazimierz Sosnowski (autor wielu przewodników) ogłosił projekt szlaku pieszego, prowadzącego przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, z Krakowa do Częstochowy. Szlak miał łączyć najwybitniejsze jurajskie zamki, nazwane przez projektodawcę „orlimi gniazdami”. Dwa lata później ukończono jego znakowanie i od tego czasu licząca obecnie 166 km trasa niewiele się zmieniła 🙂

Zamek Olsztyn

Zamek Olsztyn jest z pewnością jednym z najbardziej znanych zamków Jury północnej. Znajduje się też najbliżej Częstochowy, więc jest pierwszą budowlą, którą zwiedzamy podczas naszej podróży. Są to tylko ruiny, ale warto zapłacić 7 zł (lub 4 zł w przypadku studentów i uczniów) żeby wejść na wzgórze i obejrzeć z bliska tę potężną budowlę.

Historia Zamku Olsztyn

Pierwsza wzmianka o „zamku Przymiłowice”, czyli późniejszym „Olsztynie” pochodzi z 1306 roku. Wzniesiony na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu, rozbudowany niemal od podstaw w latach 1349-1359 z inicjatywy Kazimierza Wielkiego. Powstały za czasów kazimierzowskich murowany zamek stał się jednym z najbardziej warownych na pograniczu śląsko-małopolskim. W latach 1370-96 zamek przeszedł pod własność Władysława Jagiełły, który zdobył go oraz okoliczne tereny po tygodniowym oblężeniu. Od 1406 roku zamek posiadał stałą załogę wojskową. W wieku XVI miała miejsce renesansowa modernizacja budowli. W roku 1587 zamek został napadnięty i zniszczony przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsbtirga – pretendenta do tronu polskiego. Na czele załogi wojskowej stał wówczas Kasper Karliński. Wojska arcyksięcia chcąc zdobyć zamek posłużyły się podstępem, porywając kilkumiesięcznego syna Kaspra, którego następnie wystawiono pod zamkiem na pierwszą linię ognia. Wtedy Kasper sam wystrzelił do wrogich wojsk. W trakcie dalszych walk dziecko zginęło. W rezultacie wojska austriackie wycofały się spod twierdzy, pozostawiając ją jednak bardzo zniszczoną. Kolejnemu zniszczeniu zamek uległ podczas najazdu szwedzkiego w roku 1656. Od tego czasu ulegał on stopniowej ruinie. Część murów runęła w wyniku kruszenia się skał wapiennych. Do tego w latach 1722-29 zostały rozebrana duża część zamku w celu zbudowania kościoła w Olsztynie. Mimo ciężkich losów, do dzisiaj pozostałości twierdzy zachwycają turystów, malarzy i fotografów 🙂

Zamek Mirów

Kilka ciekawych faktów dotyczących Zamku Mirów 🙂

Zamek Mirów, podobnie jak wiele średniowiecznych zamków, posiadał most zwodzony. To co odróżniało go od innych, to szczególna konstrukcja, działająca nie na zasadzie podnoszących kładkę łańcuchów, lecz na zasadzie przeciwwagi. W fundamentach wieży bramnej znajdowało się zagłębienie, w którym „chował się” fragment mostu. Miejsce to wykorzystywane było również do przetrzymywania jeńców, którzy często ginęli, kiedy nie udawało im się uciec przed podnoszącym się mostem.

Malownicze ruiny Zamku Mirów od lat przyciągają również miłośników Jury, fascynatów historii, turystów, ale też filmowców 🙂 To tutaj kręcono takie filmy, jak „Pan Samochodzik” czy „Przyjaciel wesołego diabła”.

Pod koniec XVIII wieku zamek został ostatecznie opuszczony, a jego mury zaczęły popadać w coraz większą ruinę. I tak samo jak w przypadku Zamku Olsztyn, Mirów stał się źródłem budulca, tym razem pod budowę… drogi. Kamienie zostały również wykorzystane w budowie okolicznych domów, które do dziś posiadają w sobie część „duszy” zamku 😉

Zamek Bobolice

Królewski Zamek Bobolice zbudowany został przez króla Kazimierza III Wielkiego w połowie XIV wieku. Należał do systemu obronnego, nazywanego „Orlimi Gniazdami”, broniącego zachodniej granicy państwa od strony Śląska.