Lublin

Stolica województwa Lubelskiego, największe miasto Polski wschodniej, jedno z najpiękniejszych polskich Starych Miast, a przede wszystkim artystyczna dusza i studencka energia. Tak w skrócie można opisać Lublin.

Lublin | Jak dojechać?

Zamek w Lublinie

Naturalne walory wzgórza, na którym stoi dzisiaj zamek zadecydowały, że prawdopodobnie już w VI wieku powstała tu wczesnośredniowieczna osada o charakterze obronnym. Murowany zamek został wzniesiony w pierwszej połowie XIV w. przez Kazimierza Wielkiego. Z ważnych wydarzeń historycznych dla Polski, warto wspomnieć, że w salach zamkowych w Lublinie obradowano nad aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku.

Zamek popadł w ruinę wskutek działań wojennych w drugiej połowie XVII w. i został niemal całkowicie rozebrany w XVIII w. Obecny, neogotycki budynek wzniesiono w latach 1824-26 z przeznaczeniem na… więzienie. Wykorzystywane ono było przez rosyjskie i austriackie władze zaborcze, niemieckich okupantów, a także władze PRL do 1954 roku. Od 1957 roku w budynku mieści się Muzeum Lubelskie.

Wieża zamkowa, czyli Donżon

Wieża Donżon została wzniesiona w drugiej połowie XIII wieku w stylu romańskim i jest pozostałością grodu kasztelańskiego. Wieża pełniła głównie funkcję obronną. Do czasów zniszczenia wieży przez wojska szwedzkie w połowie XVII w., działało tu więzienie dla szlachty. 

W latach okupacji hitlerowskiej (1939-44) w wieży mieścił się jeden z najcięższych oddziałów niemieckiego więzienia śledczego na Zamku, przez które przeszło 40 000 więźniów. Podobnie było w latach 1944-54, kiedy na Zamku funkcjonowało więzienie polityczne dla przeciwników ustroju komunistycznego. 

Stare miasto | Lublin

Po wyjściu z Zamku najlepiej skierować się w stronę Starego Miasta, które jest pięknie położone na wzgórzu. Bardzo ciekawym miejscem, które zobaczymy po przejściu przez bramę po lewej stornie,  jest Plac po Farze.

Nazwa placu pochodzi od pierwszego, zbudowanego w murach miasta kościoła parafialnego pw. św. Michała. Według legendy w XIII w. wzniósł go Leszek Czarny w podzięce za zwycięstwo nad Jaćwingami. W 1569 roku w świątyni odprawiana nabożeństwa w intencji Unii Lubelskiej. W 1856 roku władze carskie postanowiły rozebrać kościół i dzisiaj możemy oglądać tylko zarys fundamentów i makietę kościoła.

Wieża Trynitarska

Najładniejszy widok na Lublin będziemy mieli z Wieży Trynitarskiej. Po wejściu na wieżę znajdziemy się na wysokości około 40 metrów. Wejście kosztuje 7 zł (bilet normalny) i 5 zł (bilet ulgowy).

Rynek Starego Miasta

Rynek w Lublinie został wytyczony prawie 700 lat temu. Jednak w 1575 roku podczas wielkiego pożaru miasta znaczna część drewnianej zabudowy spłonęła, a w jej miejsce zaczęły powstawać murowane kamienice.

Lublin w XV i XVI wieku był znaczącym ośrodkiem handlowym w Europie. Na Rynku odbywały się jarmarki, które przyciągały kupców z najodleglejszych zakątków świata. Ten okres w dziejach miasta określany jest mianem „złotego wieku”.

Brama Krakowska 

Jednym z najbardziej znanych miejsc, a na pewno największym symbolem architektonicznym Lublina, jest Brama Krakowska. Powstała ona w I połowie XIV w. Przez Bramę Krakowską i Stare Miasto wiódł historyczny trakt Kraków – Wilno. Wychodząc ze Starego Miasta przez Bramę Krakowską, wejdziemy w ulicę Krakowskie Przedmieście. W tym momencie jest ona w remoncie (2018 rok), ale już niedługo będzie się prezentować bardzo atrakcyjnie, tak samo zresztą jak i niedawno odnowiony Plac Litewski.. 

Muzeum Wsi Lubelskiej

Jednym z miejsc poza ścisłym centrum Lublina, które warto zobaczyć, jest Muzeum Wsi Lubelskiej. Można tam zobaczyć jak wyglądały domy, gospodarstwa czy też usługi w dawnych czasach. Bilet normalny kosztuje 12 zł, a bilet ulgowy 6 zł. Blisko Muzeum znajduje się również Ogród Botaniczny UMCS, który również warto zobaczyć.

Majdanek

Będąc w Lublinie, nie można oczywiście nie zobaczyć Muzeum na Majdanku, które znajduje się na terenie dawnego obozu koncentracyjnego. Więcej informacji o Majdanku znajdziecie tutaj.