Twierdza Srebrna Góra

Największą górską fortecę w Europie można zwiedzać z przewodnikiem ubranym w mundur żołnierza regimentu z epoki napoleońskiej.

Srebra Góra | Jak dojechać?

Czego możemy się dowiedzieć zwiedzając mury twierdzy? Na przykład dlaczego w ogóle twierdzę zbudowano? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy się cofnąć o około 260 lat, do roku 1760. Śląsk był wówczas terenem, na którym rozgrywał się krwawy konflikt zbrojny, zwany wojną siedmioletnią lub trzecią wojną śląską (1756-1763).

Głównymi jego stronami były Prusy i Austria, która starała się odzyskać ziemie śląskie i hrabstwo kłodzkie, utracone w trakcie poprzednich wojen śląskich. Więcej o historii tej olbrzymiej twierdzy można dowiedzieć się na miejscu. O tym jak powstała i jakie były jej losy na przestrzeni lat, przeczytać można na wielu tablicach informacyjnych.