Zamość

Zamość to miasto idealne, które zostało stworzone na planie człowieka. Głowę stanowiła rezydencja hetmana, płuca – Akademia Zamojska i Kolegiata, a kręgosłup – ulica Grodzka przebiegająca przez Rynek Wielki aż po Bramę Lwowską.

Zamość | Jak dojechać?

Zamość | Historia miasta

Zamość nazywany jest Perłą Renesansu i Padwą Północy. Jest to idealne miasto-twierdza. Zamość założony został w 1580 roku przez Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Akt lokacyjny, nadający miastu prawa oraz herb, został wydany 10 kwietnia 1580 roku przez króla Stefana Batorego. Zamość został zaprojektowany przez włoskiego architekta, Bernarda Morando, na wzór nowoczesnej twierdzy, którą otaczał mur z siedmioma bastionami oraz trzema bramami wjazdowymi. 

Położenie na głównym szlaku handlowym przyczyniło się do rozwoju miasta. Na przełomie XVI I XVII wieku stało się ważnym ośrodkiem gospodarczym i kulturowym. Różnorodność kultur tworzyła zróżnicowana ludność pod względem religijnym, etnicznym i majątkowym. Miasto stało się stolicą utworzonej w 1589 roku Ordynacji Zamoyskiej, która posiadała samodzielną strukturę administracyjno-ustrojową, z własną władzą sądowniczą, statutem i wojskiem oraz twierdzą. Ordynacja trwała do 1944 roku.

Miasto w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamość | Od czego zacząć zwiedzanie?

Zwiedzanie Zamościa polecam od wizyty w Zoo 🙂 2250 zwierząt, 280 różnych gatunków, a także jedna z najpiękniejszych motylarni w Polsce. To wszystko w cenie 20 zł za bilet normalny lub 15 zł za bilet ulgowy.

Po wyjściu z Zoo najlepiej skręcić w lewo i przespacerować się wzdłuż rzeki Łabuńki, a później po przejściu przez mostek ulicą Królowej Jadwigi w stronę Twierdzy.

Twierdza w Zamościu była jedna z największych twierdz I rzeczpospolitej. Twierdza Zamość stanowi dziedzictwo wojskowej myśli inżynieryjnej – polskiej, włoskiej, francuskiej, rosyjskiej, a także austriackiej. Twierdza zamojska odparła oblężenia wojsk kozacko-tatarskich w czasie powstania Chmielnickiego, a także podczas potopu szwedzkiego w 1656 roku. W czasie rozbiorów miasto znalazło się pod panowaniem Austrii, a następnie Rosji. W XIX wieku Zamość był wielokrotnie oblegany. W 1866 roku zniesiono twierdzę, wysadzono część murów oraz zasypano fosy. Ratowanie jej reliktów zaczęło się w latach trzydziestych XX wieku i… trwa do dziś 😉

Rynek w Zamościu

Rynek w Zamościu jest jednym z najpiękniejszych XVI-wiecznych placów w Europie. W każdej pierzei Rynku znajduje się zespół podcieniowych kamienic mieszczańskich. Rynek Wielki jest jest placem idealnie kwadratowym! Ma wymiary 100×100 m. 

Ratusz w Zamościu

Ratusz został zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku.

Zamość | Wydarzenia

Zamość organizuje wiele ciekawych wydarzeń. Na przykład Szturm Twierdzy Zamość, odtwarzający dwa ważne dla historii wydarzenia: oblężenie Zamościa przez Szwedów i najazd wojsk tatarsko-kozackich.

Podczas Majówki odbywa się wiele koncertów. Pozostając w klimatach muzycznych, Zamość zaprasza również na Zamojski Festiwal Kultury.  Na początku czerwca organizowany jest Jarmark Hetmański, a w lipcu festiwal Eurofolk.