Białystok

Niewiele jest takich miast na świecie, gdzie obok siebie od wieków żyją zgodnie wyznawcy tylu religii. W Białymstoku mieszka najwięcej prawosławnych w Polsce, a do wybuchu II Wojny Światowej niemal połowę jego mieszkańców stanowili Żydzi. Od ponad trzech wieków w mieście mieszkają muzułmanie, a od dwóch stuleci – ewangelicy. 

Białystok | Jak dojechać?

Białystok | Co warto zobaczyć?

W latach 90 XVII wieku ówczesny wojewoda podlaski Stefan Mikołaj Branicki zlecił przebudowę białostockiego zamku, w efekcie której powstał okazały barokowy pałac. Okres największej świetności pałacu wiąże się z osobą syna Stefana Mikołaja, Janem Klemensem Branickim, który przez 50 lat upiększał i rozbudowywał białostocką rezydecję.

Pałac Branickich stanowi dziś architektoniczną wizytówkę miasta. Wjazd na teren rezydencji wiedzie przez reprezentacyjną bramę oraz dwa dziedzińce: wstępny i honorowy. W ostatniej dekadzie przeprowadzono szereg prac budowlano-konserwatorskich przy pałacu. Prace te miały na celu przywrócenie dawnego wyglądu. 

Przez wieki Białystok gościnnie przyjmował różne kultury i narodowości. Tutaj obok siebie żyli Polacy, Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy i Romowie. W Białymstoku kościoły sąsiadują z cerkwiami i dawnymi synagogami. Żywa do dziś wielokulturowość miasta zainspirowała żyjącego w nim niegdyś Ludwika Zamenhofa do stworzenia uniwersalnego języka esperanto.

Białystok najlepiej zwiedzać na piechotę, Szlakiem esperanto i wielu kultur lub Śladami białostockich świątyń. Na obu tych szlakach zobaczyć można chociażby największą cerkiwe w Polsce.