1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. O wydarzeniach na ziemiach polskich oraz losach Polaków podczas II Wojny Światowej dowiecie się wybierając wycieczkę śladami historii!

Przed wybuchem II wojny światowej Warszawa zajmowała obszar ok. 140 km kw. Kiedy 17 stycznia 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, zabudowa była zniszczona w 85 proc., w gruzach leżało 90 proc. zakładów przemysłowych i ok. 30 proc. urządzeń podziemnych oraz wszystkie mosty. Była to straszliwa cena, którą Warszawa zapłaciła za opór wobec okupanta, za to, że była centralnym ośrodkiem życia politycznego, intelektualnego i kulturalnego przed wojną i w trakcie okupacji. O losach obrony Warszawy opowiada fenomenalne Muzeum Powstania Warszawskiego, które odwiedzimy z przewodnikiem!

Gdańsk, który jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii, uznaje się współcześnie nie tylko za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej, lecz także za miejsce narodzin „Solidarności” i początku upadku komunizmu w Europie Środkowej. W Gdańsku odwiedzimy Muzeum II Wojny Światowej, bardzo ciekawe architektoniczne z zewnątrz, ale przede wszystkim nowoczesne, multimedialne i pełne autentycznych historii ludzi, którzy przeżyli wojnę. Odwiedzimy również Westerplatte, gdzie 1 września 1939 roku nastąpił atak na Polskę, który zapoczątkował II Wojnę Światową.

2 września 1939, 34 kilometry od Gdańska, do obozu w miejscowości Sztutowo, Niemcy przywieźli 200 więźniów. Był to pierwszy i najdłużej istniejący obóz koncentracyjny na terenach wchodzących w skład obecnej Polski. Łącznie przez KL Stutthof przeszło około 120 tysięcy więźniów, obywateli 25 krajów, z czego 50 tysięcy Żydów. Liczbę ofiar ocenia się na ponad 65 tysięcy ludzi. Niektóre źródła podają liczbę 85 tysięcy zamordowanych. Zwiedzimy muzeum opowiadające o losach obozu i jego więźniów. Żeby odpocząć trochę psychicznie i fizycznie od tematu wojny, spędzimy jeden dzień nad morzem!

Jesienią 1944 roku austriacki przemysłowiec i nazista Oskar Schindler postanowił przetransportować ze swojej fabryki w Krakowie do Czech ponad 1100 Żydów. Decyzja Schindlera była podyktowana przede wszystkim koniecznością ewakuacji fabryki przed zbliżającym się sowieckim frontem. Jednak dzięki niej Żydzi z krakowskiej fabryki Schindlera mieli szansę przeżyć zagładę. Po wielu latach z całej historii najważniejsza stała się lista Żydów uratowanych przez Schindlera. Fabryka Schindlera to jedno z najciekawszych miejsc, które zobaczymy zwiedzając Kraków!

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. Majdanek, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie w lipcu 1941 r., powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tysięcy więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Mieli oni stanowić darmową siłę roboczą dla realizacji planów rozbudowy III Rzeszy. Dzisiaj Majdanek to niezwykle wzruszające, ogromne muzeum położone na obszarze dawnego obozu.